AVEZ-VOUS EU LE TEMPS...

DE VOUS ORGANISER DEPUIS LA DERNIERE FOIS QU’ON VOUS A VUS ?

Collectieve creatie Cie De(s)amorce(s) | Thissa d’Avila Bensalah | VRIJHEIDSFESTIVAL |25.11.2011

Théâtre Festival des Libertés

Een collectief van politiek geëngageerde acteurs en actrices bespreekt de uitvoering van een tekst van Fassbinder: Anarchie in Bayern, een naïef sciencefictionstuk dat als voorwendsel dient om begrippen als kunst en utopie in vraag te stellen.

Een collectief van politiek geëngageerde acteurs en actrices bespreekt de uitvoering van een tekst van Fassbinder: Anarchie in Bayern, een naïef sciencefictionstuk dat als voorwendsel dient om begrippen als kunst en utopie in vraag te stellen.
Ondanks het feit dat de acteurs willen functioneren als groep, dwarsbomen allerlei dysfuncties een gemeenschappelijke interpretatie van de tekst: politieke meningsverschillen, kleine machtsgrepen, kennismonopolies, man/vrouw-verhoudingen vormen evenzoveel obstakels.
Hoe weerstaan aan de verleiding om op het podium de machtspelletjes te spelen waartegen nu net ten strijde wordt getrokken? Dit atypische, en ongetwijfeld utopische avontuur, onderzoekt in welke mate we als individu echt in staat zijn verandering teweeg te brengen.
De voorstelling toont hoe allerlei hinderpalen engagement in de weg staan: zo zet de strijd om te overleven een rem op verandering, net als het gebrek aan « positieve » historische referenties en de moeilijkheid om op de andere of op de groep te rekenen...
In dit laboratorium nemen de acteurs zowel het creatieve proces als het revolutionaire erfgoed onder de loep en geven, in hedendaagse bewoordingen, hun ongezouten mening over actuele politieke perspectieven.

In het kader van

HET FESTIVAL VAN DE VRIJHEID

Een organisatie : Bruxelles Laïque, Unie Vrijzinnige Verenigingen, Théâtre National en Koninklijke Vlaamse Schouwburg
17 > 26.11.11

« Political and artistic, intercultural and creative, festive and subversive ». Elke herfst doet het Festival van de Vrijheid een beroep op alle mogelijke uitdrukkingsvormen om een situatieschets te geven van de rechten en vrijheden van de mens in de wereld. Hierbij wordt gewaarschuwd voor gevaren die op de loer liggen. Het Festival wil aanzetten tot verzet en beoogt solidariteit te bevorderen. Mythen doorbreken, utopieën verwezenlijken