MINUTES OPPORTUNES

Choreografie van Michèle Noiret, in samenwerking met de vertolkers

Van 27 tot 31.03.2012

Danse

« Huivering, humor en spanning... Michèle Noiret pakt uit met een speelse voorstelling, barstensvol verwijzingen naar de Hitchcockiaanse film noir. Vier uitzonderlijke vertolkers schitteren in deze vernuftige en fascinerende choreografie die tussen twee spannende scènes in, de dans een onweerstaanbare fascinatie verleent... » Jean-Marie Wynants, Le Soir, november 2010

Een fractie van een seconde volstaat om de loop van een leven te veranderen, om een leven op een ander spoor te zetten. Tussen twee lange periodes in situeert zich altijd een sleutelmoment, een indringend ogenblik waarop het verleden ophoudt en de toekomst zich aftekent: een kantelmoment, een evenement dat het verdere leven bepaalt. Tijdens dit al dan niet goed gekozen ogenblik schijnt het lot zich in te laten met onze toekomst. Minutes opportunes ontleedt deze korte kantelmomenten. De tijd is een sleutelelement in deze choreografie van Michèle Noiret: de tijd die verstrijkt, het onmiskenbare gevoel dat de tijd traag of snel voorbijgaat, de ‘opgeschorte’ tijd en de als ‘zwaar’ ervaren tijd. Michèle Noiret en de vier dansers met wie ze Minutes Opportunes creëerde, vullen deze tijd met allerlei ontmoetingen en verhoudingen die emoties opwekken die gaan van verstandhouding en argwaan, tot tederheid en verwerping. De personages lijken een rol te spelen in een vreemde intrige waarin, net als bij Hitchcock, elk van hun daden hun lot lijkt te bepalen. De hele kamer ademt trouwens de beklemmende sfeer van de film noir. Soms echter bevrijden de protagonisten zich van de intriges waarvan ze de speelbal lijken te zijn. Ze gaan op zoek naar een andere manier om de tijd te beleven. Hun verhoudingen worden vrijer en brengen hen dichter bij de kern van de zaak. De dans illustreert dan het verontrustende mysterie en de vluchtige charme van deze enkele ogenblikken die ons bestaan bepalen.