LA RIVE

Martine De Michele/En Cie du Sud

Van 19 tot 29 april 2017 / Salle Jacques Huisman

/ Het volledige seizoen / LA RIVE / Le Spectacle

Théâtre, Théâtre musical

Verzameling van getuigenissen #1 − Het Noorden
Het begon als een project over de fundamentele vraagtekens die geplaatst worden bij de houding van vrouwen in de werksfeer. We waren op zoek naar getuigenissen van situaties waarbij men zich niet meer herkent in de waarden van de organisatie waarvoor men werkt.

Verzameling getuigenissen #2 − September 2014: Lampedusa − Het Zuiden
Tijdens een workshop met Ascanio Celestini hebben we bewoners van het eiland opgezocht. Deze fase van het werk was erop gericht het toneel in te zetten als een middel om een ander, minder stereotiep verhaal te vertellen over Lampedusa en over de gebeurtenissen waarvan het eiland de laatste jaren het ‘toneel’ was.

Weergave van de getuigenissen #3 − Het Noorden/Het Zuiden
La Rive (De Oever) is dus ontstaan vanuit verzamelde getuigenissen, documentair onderzoek en ontmoetingen met andere kunstenaars, volgens een tweepolige benadering van de menselijke beleving. Die menselijke beleving wordt immers vanuit twee invalshoeken benaderd: die van ‘het Noorden’ en die van ‘het Zuiden’, twee entiteiten die op een verschillende manier ingevuld worden door de getuigen en de inhoud van hun respectievelijke getuigenissen. Het Noorden en het Zuiden staan met elkaar in verbinding via de Oever: een gemeenschappelijke plek voor diegenen die zich tegen de maatschappij afzetten. Op elk moment treft men, van het Noorden tot het Zuiden, mensen aan die met elkaar een stuk geschiedenis of levensverhaal delen, dat ons dichter bij hun intimiteit, hun vragen, de paradoxen van hun leven brengt. Al die verhalen komen nu eens intens, dan weer absurd over. Zo wordt, voor de duur van een reis naar de Oever, geleidelijk een beeld van onze hedendaagse samenleving geweven. Ook de muziek doorweeft de hele vertoning. Voorbij de woorden en de verhalen biedt ze extra insteken: de verbeelding van de toeschouwer komt zo in contact met die van de personages en met de energie die hen naar die reddende afgrond van de afzondering drijft. De gezangen roepen emoties op, werelden die men wil bereiken; ze nemen ons voorbij de woorden mee naar een ‘Universele Oever’.

In het kader van

The 19 Mei 2016

ET VOILÀ !
saison 16-17