Théâtre National

Pass 25€/maand

Alle de voorstellingen + 'GRANDES SCENES' + saison libre = €25/maand

DE PASS, DAT ZIJN 29 VOORSTELLINGEN + DE HELE ‘SAISON LIBRE’
(met uitzondering van voorstellingen van KVS, KUNS TENFESTIVALDESARTS, Festival XS en Festival des Libertés).


GEBRUIKSVOORWAARDEN:

• Beperkte aanbieding: 200 pass beschikbaar tot 15 september 2017

• De pass is op naam en kan noch ingeruild, noch terugbetaald worden.

• Maximaal 1 plaats per voorstelling of activiteit voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.
• U haalt het ticket de avond zelf af met uw Pass.
• U kunt ten vroegste vanaf de avond voor de voorstelling reserveren.
• U betaalt via een creditkaart in 10 maandbedragen van 25€.
• Voor de inschrijving moet u een identiteitskaart voorleggen en een foto inleveren.