Zo welkom als land verschijnt voor schipbreukelingen!
(Homerus, ‘Odyssee’, boek 23, v. 232)

Dat geroep van hier en elders vindt een ontmoetingspunt in nieuwe verhalen … Onze Studio is nu al een vol jaar op stoom en er blijft werk aan de winkel, want de wereld heeft onverminderd behoefte aan nieuwe verhalen om banden te smeden die mensen verbinden.

Het uitgangspunt van het seizoen 18-19 is de ontmoeting van en met artiesten: een botsing van migratiestromen in een alomtegenwoordige muzikale storm, als een universele vibratie die ons mensen helpt de ander te begrijpen, wanneer we de taal niet kennen of wanneer woorden tekortschieten door de kracht van de boodschap.

Soms drukken die ontbrekende woorden verontwaardiging uit en is de gang naar het podium als een laatste strohalm. Zoals voor Le Chœur d’Ali Aarrass, het steuncomité aan de onfortuinlijke Belg die in Marokko als politieke gevangene achter de tralies zit. Dat koor laat op het grote toneel van Théâtre National zijn stem horen en ongetwijfeld, als een echo, ook Ali’s stem.

Een van de prioriteiten van Théâtre National Wallonie-Bruxelles is om premières te blijven brengen. Dat betekent: de hoofdmoot van de programmering bestaat uit voorstellingen die nog niet bestaan en die in de loop van het seizoen vorm krijgen. We wensen veel moed toe aan de makers van de ‘Studio-creatie’: Sylvia, L’Attentat, The Other Side of the Garden, La Reine Lear … Maar ook aan onze coproducties, die tot aan de première in de weer zijn met hete hangijzers uit de actualiteit: van het recht voor de vrouw om te creëren tot de getuigenissen van Syrische vluchtelingen, die we in Brussel onderdak bieden om een voorstelling te maken. Werken die, net als de vorige, op zoek gaan naar een grote diversiteit aan doelgroepen in Wallonië en in Vlaanderen, maar ook op internationale festivals – zowel de meest armlastige en geëngageerde als de meest prestigieuze. En in onze online Backstage-rubriek verklappen we over die voorstellingen en over het werk van de artiesten af en toe een geheim.

Het seizoen 18-19 belooft een reis te worden vol nieuwsgierigheid naar de ander. Aangevuld met de Saison Libre, en met het Festival des Libertés en het Festival XS als highlights. Ons theater zal een dolende boot zijn die landen bezoekt vol ontdekkingswaardige mensenstammen en die aanlegt aan allerlei artistieke oevers met verwarrende maar niet minder reële contouren.

Fabrice Murgia