Théâtre National

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het Théâtre National is verantwoordelijk voor het beheer van de persoonlijke gegevens verzameld via zijn website (online verkoop) of zijn inschrijvingsformulier voor abonnementen (papieren versie).

Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van mogelijke technische onderaannemers, zoals onze web provider, de boeking en online betaling service provider, of een bank in het kader van een beveiligde betaling. Het Théâtre National gebruikt uw persoonlijke gegevens voor zover het nodig is om te voldoen aan de behoeften van het boekingsbeheer, het klantenbeheer, het personeelsbeheer en de statistieken. Ook worden ze gebruikt voor promoties als onderdeel van een direct marketing (geautomatiseerde behandeling om toekomstige voorstellingen en specifieke promoties aan te kondigen).

De gegevens worden verzameld op basis van de toestemming (opt-in) van de betrokkene en de contractuele vereisten (uitvoering van de boeking) tussen de partijen. Toestemming kan te allen tijde op eenvoudig aanvraag worden ingetrokken.

In overeenstemming met de regeling zoals van kracht, als individu, heeft u het recht om tot uw persoonlijke gegevens toegang te krijgen, om uw gegevens te verbeteren, om een verzoek tot verwijdering aan te vragen, en ook het recht om de behandeling van deze gegevens te beperken of zich te verzetten tegen hun gebruik voor direct marketing. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat ze in een gemeenschappelijk gestructureerde vorm worden gecommuniceerd. De uitoefening van al deze rechten is voor de betrokkene kosteloos. Indien nodig, kunt u ons uw verzoek sturen om een van uw rechten uit te oefenen of om een probleem met uw gegevens te rapporteren:

-       per email: info@theaternational.be

-       per brief naar:  Théâtre National Wallonie-Bruxelles, E. Jacqmainlaan, 115 - 1000 Brussel

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Gegevensbeschermingsautoriteit (www. privacycommission.be).

Verzamelde persoonlijke gegevens zullen slechts behouden worden voor de tijd nodig om te voldoen aan de doelstellingen zoals aangegeven of aan de wettelijke verplichtingen van het Théâtre National.

Binnen de hierboven vermelde beperkingen, is het Théâtre National bevoegd om persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken die U bij de toegang tot en het bezoeken van de website www.theatrenational.be of de website van onze online boeking service provider (https://indiv.themisweb.fr/0365/fListeManifs.aspx?idstructure=0365&EventId=0) heeft doorgegeven of die U op het inschrijvingsformulier voor het abonnement heeft ingevuld (papieren versie).