Documented theatre - 100' - fr

Wat weten we over sekswerk? Welke zijn de vooroordelen, de clichés die we ermee verbinden? Kan prostitutie een keuze zijn of is men er per definitie het slachtoffer van? Wie zijn die vrouwen, mannen en transgenders die tegen vergoeding seksuele diensten aanbieden maar aan wie de samenleving het respect, de rechten en de bescherming ontzegt die voor alle andere beroepsgroepen vanzelfsprekend zijn?

Door prostitutie als thema te kiezen, gaat Collectif La Brute een taboe te lijf. Om die veranderende realiteit zo getrouw mogelijk te belichten koos het artistieke team documentair theater als vorm. De acteurs schuiven de fantasieën en fabeltjes rond prostitutie terzijde (te beginnen met hun eigen vooroordelen) en vertellen het verhaal van hun bronnen zo waarheidsgetrouw mogelijk. Het Collectif La Brute hoorde veel mensen over hun dagelijkse leven getuigen: sekswerkers, agenten van de zedenpolitie, klanten, maar ook leden van belangenverenigingen voor sekswerkers ... Het resultaat is een zorgvuldig gedocumenteerde, aangrijpende voorstelling.

De Brusselse prostituee in ruste Sonia Verstappen, tegenwoordig werkzaam als antropologe en activiste bij Utsopi (Union des Travailleu.se.r.s du Sexe Organisé.e.s pour l’Indépendance) begeleidde het werkproces. Met haar openhartige inborst leverde ze tijdens de creatieve fase een kostbare bijdrage.

Casting

 • Regie
  La Brute :
  Jérôme De Falloise
  Raven Ruëll
  Anne-Sophie Sterck

  Tekst & prestatie 
  Jérôme De Falloise
  Raven Ruëll
  Anne-Sophie Sterck
  Martin Panel
  Ninuccia Berthet
  Julie Peyrat
  Gabriel Bideau
  Marion Gabelle
  Ninon Borsei
  Martin Rouet

  Geluidsontwerp en ingenieur 
  Wim Lots

  Lichtontwerp, technische leiding en licht
  Nicolas Marty

  Geluid ingenieur 
  Julien Courroye

  Kostuums en scenografie
  Marie Szersnovicz

 • Regie-assistent 
  Coline Fouquet

  Administratie, productie en tournee
  Catherine Hance
  Aurélie Curti
  Laetitia Noldé

  Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles

  Productie
  Wirikuta ASBL

  Coproductie 
  La Brute ASBL, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine,La Coop ASBL, Shelter Prod

  Met de hulp van
  Taxshelter.be, ING & tax- shelter du Gouvernement fédéral belge

  Met de steun van 
  la COCOF

  Decorbouw en kostuums 
  Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Backstage