Théâtre National Wallonie-Bruxelles
This section is intended for professionnals.
Login | Vraag voor het wachtwoord

Wat weten we over sekswerk? Welke zijn de vooroordelen, de clichés die we ermee verbinden? Kan prostitutie een keuze zijn of is men er per definitie het slachtoffer van? Wie zijn die vrouwen, mannen en transgenders die tegen vergoeding seksuele diensten aanbieden maar aan wie de samenleving het respect, de rechten en de bescherming ontzegt die voor alle andere beroepsgroepen vanzelfsprekend zijn?

Door prostitutie als thema te kiezen, gaat Collectif La Brute een taboe te lijf. Om die veranderende realiteit zo getrouw mogelijk te belichten koos het artistieke team documentair theater als vorm. De acteurs schuiven de fantasieën en fabeltjes rond prostitutie terzijde (te beginnen met hun eigen vooroordelen) en vertellen het verhaal van hun bronnen zo waarheidsgetrouw mogelijk. Het Collectif La Brute hoorde veel mensen over hun dagelijkse leven getuigen: sekswerkers, agenten van de zedenpolitie, klanten, maar ook leden van belangenverenigingen voor sekswerkers ... Het resultaat is een zorgvuldig gedocumenteerde, aangrijpende voorstelling.

De Brusselse prostituee in ruste Sonia Verstappen, tegenwoordig werkzaam als antropologe en activiste bij Utsopi (Union des Travailleu.se.r.s du Sexe Organisé.e.s pour l’Indépendance) begeleidde het werkproces. Met haar openhartige inborst leverde ze tijdens de creatieve fase een kostbare bijdrage.

Casting

Regie
La Brute :
Jérôme De Falloise
Raven Ruëll
Anne-Sophie Sterck

Tekst & prestatie 
Jérôme De Falloise
Raven Ruëll
Anne-Sophie Sterck
Martin Panel
Ninuccia Berthet
Julie Peyrat
Gabriel Bideau
Marion Gabelle
Ninon Borsei
Martin Rouet

Geluidsontwerp en ingenieur 
Wim Lots

Lichtontwerp, technische leiding en licht
Nicolas Marty

Geluid ingenieur 
Julien Courroye

Kostuums en scenografie
Marie Szersnovicz

Regie-assistent 
Coline Fouquet

Administratie, productie en tournee
Catherine Hance
Aurélie Curti
Laetitia Noldé

Création Studio Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Productie
Wirikuta ASBL

Coproductie 
La Brute ASBL, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine,La Coop ASBL, Shelter Prod

Met de hulp van
Taxshelter.be, ING & tax- shelter du Gouvernement fédéral belge

Met de steun van 
la COCOF

Decorbouw en kostuums 
Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles

© Théâtre National Wallonie-Bruxelles