Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
This section is intended for professionnals.
Login | Vraag voor het wachtwoord

Is there life on Mars?

Theater - 75' - fr

De SPFB (Franstalige gemeenschapscommissie) heeft de voorstelling Is There Life on Mars? het label “Productie van openbaar nut 2019” toegekend. Dat label beoogt het begeleidings-, educatie-, bemiddelings- en reflectiebeleid van die overheid te versterken via theaterproducties, in de eerste plaats ten voordele van groepen die zelden traditionele cultuurhuizen aandoen.

Amélie, Sami, Albert en Josef staan op een andere manier in de wereld, een die ons onbekend is. Twee jaar lang ontmoette Héloïse Meire tal van mensen met autisme en hun naasten. Ze wilde meer aandacht geven aan hun ervaringen, hun dagelijkse leven, hun perceptie van een samenleving waarvan ze de codes niet altijd onder de knie hebben.

De voorstelling is een soort reis naar de kern van het autismespectrum: de poëtische en zintuiglijke benadering vertaalt de realiteit van die getuigenissen op en manier die de toeschouwer zo dicht mogelijk bij de emotie van het oorspronkelijke woord brengt.

Is there life on Mars? combineert klank, beeld en choreografie om de aandacht te vestigen op de complexiteit van dit onderwerp, dat in de kunst nog maar weinig aan bod is gekomen. De voorstelling laat zien dat er evenveel vormen van autisme als autistische mensen zijn, en ze is wars van de clichés die voortvloeien uit gebrekkige informatie of uit de trivialisering van de problematiek. Daarnaast wordt het publiek geconfronteerd met zijn kijk op wat normaal is en met zijn eigen relatie tot de wereld. Een noodzakelijke reflectie.

Touring

Casting

Creatie 
17.01.2017 - Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Regie 
Héloïse Meire

Scenografie 
Cécile Hupin

Met 
Muriel Clairembourg
Jean-Michel d’Hoop
Léonore Frenois
François Regout

Assistent
Esther Sfez

Licht 
Jérôme Dejean

Geluid 
Guillaume Istace

Video
Matthieu Bourdon

Video assistant
Emily Brassier

Beweging 
Sandrine Heyraud

Regie
Didier Covassin
Simon Pirson
Matthieu Bourdon
Benoit Ausloos

Scenografie assistent 
Laura Erba

Video krediet
Hubert Amiel

Création Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Productie 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Coproductie 
Festival de Liège

Scenografie 
Les Ateliers du Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Met de steun van 
Fédération Wallonie-Bruxelles (Service Théâtre), Prix Henri Goethals - Fondation l’Estacade

Is there life on Mars ? a reçu le Label “spectacle d’utilité publique 2019” du Service Public Francophone Bruxellois.

© Théâtre National Wallonie-Bruxelles