Veel voorstellingen zijn toegankelijk voor een meertalig publiek (muziek, dans, circus) of zijn voorzien van Engelse en/of Nederlandse boventitels.