Het Théâtre National Wallonie-Bruxelles wil kunstenaars en theatergezelschappen een eindje op weg helpen door hen technische middelen en infrastructuur ter beschikking te stellen. Met hun experimentele ateliers, ontmoetingen en voorstellingen verlenen kunstenaars van diverse leeftijden, afkomst en taalachtergrond een vernieuwende dynamiek aan ons programmaseizoen.