De ontmoetingen ‘Constructeurs d’Histoires/Verhalenbouwers’ bieden de toeschouwers een korte uiteenzetting en een gedachtewisseling over een bepaald aspect van het narratieve systeem.

More info soon

Zie ook...