Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Common stories

In de afgelopen 30 jaar heeft de Europese samenleving diepgaande demografische veranderingen ondergaan. Vandaag beroert de vraag naar de “Ander” het politieke debat zozeer dat het de waarden van het Europese project an sich ondermijnt. Als makers van verbeeldingswerelden en verhalen moeten theaters en festivals deze groeiende diversiteit weerspiegelen en uitdragen, ze moeten getuigen van de rijkdom en complexiteit van onze samenleving. Maar er is nog een lange weg te gaan. Daarom engageerde het Théâtre National zich in het Europese project dat door MC93 in Bobigny werd opgezet. 

Common stories wil de diversiteitproblematiek in de podiumkunsten onderzoeken. Hoe kunnen we diversiteit beter verwelkomen in onze huizen, op het podium, maar ook in onze teams en ons publiek? Hoe bewonen we dagelijks deze ruimtes van rijkdom, van mogelijkheden, maar ook van spanningen? Hoe leggen we er getuigenis van af? Welke strategieën worden toegepast? Welke kennis en ervaring wordt verworven en gedeeld?

In Lissabon, Bobigny, Keulen, Brussel, Stockholm en Warschau werden werkgroepen opgericht om samen na te denken. Om de werking van onze teams en de benadering van ons publiek in vraag te stellen en de zeer verschillende aanpakken in de Europese landen met elkaar te vergelijken.

Het project wil ook een reizend laboratorium ontwikkelen dat elk jaar op basis van een projectoproep acht in Europa verblijvende kunstenaars bijeenbrengt voor een residentie van acht weken op drie locaties in Europa en Afrika. In totaal gaat het dus om 24 opkomende kunstenaars die zich om persoonlijke redenen en/of door hun onderzoeksgebied en artistieke aanpak bezighouden met het thema diversiteit.

In december 2025 wordt in Brussel een colloquium georganiseerd met tussenkomsten van denkers, onderzoekers, academici, kunstenaars, activisten… om ervaringen te delen en nieuwe wegen te banen.

→ commonstories.eu

Common stories wordt gedragen door het Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, MC93 (Bobigny, FR), het Théâtre National Wallonie-Bruxelles (Brussel, BE), Alkantara & Culturgest (Lissabon, PT), africologneFESTIVAL (Keulen, DE), Riksteatern (Stockholm, SE), in samenwerking met TR Warszawa (Warschau, PL), Orient Productions - DCAF Festival (Caïro, EG), CulturArte (Maputo, MZ) en Les Récréâtrales (Ouagadougou, BF). 
Common stories wordt medegefinancierd door het programma Creative Europe.

Le Rideau de saison, Maak & Transmettre · photos : Lucile Dizier, 2024