Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Algemene Verkoopvoorwaarden

Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Stichting van openbaar nut
E. Jacqmainlaan, 115
1000 Brussel
Ondernemingsnummer 406.582.626

 

Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “AV”) zijn van toepassing op de verkoop van tickets voor voorstellingen en abonnementen door het Théâtre National Wallonie-Bruxelles (hierna genoemd het “Théâtre National”), onder voorbehoud van bijzondere bepalingen gelinkt aan bepaalde reserveringsformules of abonnementen.

Ze zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, in het kader van de goede organisatie van de activiteiten van het Théâtre National.

De bevestiging van de boeking door de koper en de betaling van de plaatsen houden in dat de koper deze verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaart. De koper is ervan bewust dat, in het geval dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, hij niet in de zaal zal worden toegelaten en geen compensatie zal krijgen.

 

TARIEVEN

De basistarieven zijn gevoegd bij deze algemene voorwaarden.

De van toepassing zijnde tarieven zijn degene die in de programma's staan en weergegeven worden aan de loketten van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Alle tarieven zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Tickets worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de validatie van de bestelling.

Tickets worden enkel gevalideerd na bevestiging door ons betreffende de gevraagde betaling.

Als u in aanmerking komt voor een gereduceerd tarief, wordt u verwacht om een geldig bewijs op elk moment te kunnen tonen.

Er wordt geen korting verleend na betaling van de bestelling.

 

BETAALMOGELIJKHEDEN

Volgende betalingsmogelijkheden worden aanvaard:

 • cash aan de loketten van het Théâtre National
 • via Bancontact/Visa/Mastercard
 • door overschrijving op het rekeningnummer: BE29 0000 0632 1164

 

BOEKING EN VERKOOP VAN TICKETS EN ABONNEMENTEN

Boeking en verkoop van tickets en abonnementen kunnen gebeuren:

 • Telefonisch
  +32 2 203 53 03
  Maandag tot vrijdag
  10:00 > 18:00
  Schoolvakanties & zaterdagvoorstellingen
  13:00 > 18:00

 • Aan de theaterbalie
  maandag tot vrijdag en zaterdagvoorstellingen
  13:00 > 18:00 & 1 uur voor aanvang van de voorstelling

 • Online op www.theatrenational.be

De boekingen dienen betaald te worden op het moment van de boeking of ten laatste binnen de volgende 5 kalenderdagen. Bij gebreke daaraan worden de geboekte plaatsen automatisch opnieuw voor verkoop aangeboden.

Tenzij uitdrukkelijk anders opgenomen in deze voorwaarden of bijzondere bepalingen, kunnen de betaalde tickets niet worden geannuleerd, uitgesteld, ingeruild of terugbetaald.

Voor de abonnees, worden de datawijzigingen voor eenzelfde voorstelling aanvaard binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen en ten laatste drie werkdagen voor de oorspronkelijk geplande voorstelling. Deze datumwijziging dient per telefoon op +32.2.203.53.03 aangevraagd te worden of via email bij de ticketing van het Théâtre National of via email op het volgende adres: billetterie@theatrenational.be.  

Het aantal tickets of abonnementen wordt vastgelegd op maximum 10 per transactie.

 

OPHALEN VAN TICKETS EN ABONNEMENTEN

De tickets of abonnementen en de bevestiging van de online aankoop dienen te worden gecontroleerd door de koper op het moment van ontvangst. Geen enkele achteraf ingediende klacht zal worden overwogen.

De uitgeschreven tickets zijn uniek.

Duplicaten kunnen echter worden afgedrukt in geval van diefstal of verlies op vertoon van een identificatiebewijs of van de bevestigingsemail ontvangen bij aankoop van de online tickets, of als de ticketing software de boeking kan terugvinden. In elk geval zal alleen de kaarthouder op de plaats mogen zitten.

Een duplicaat afdrukken is betalend. (1€).

Tickets en abonnementen kunnen:

 • ofwel door de koper zelf afgedrukt worden via het proces "e-tickets". Als u gekozen heeft om de tickets thuis af te drukken, worden uw e-tickets aan de bevestiging van de bestelling toegevoegd. E-tickets laten toe ​​de gekochte tickets af te drukken op een gewone printer met toegang tot internet. E-tickets moeten altijd worden afgedrukt op een wit A4 blad (enkelzijdig) uit goede kwaliteit zodat de leesbaarheid van de barcode voldoende is. E-tickets mogen ook aangetoond worden bij de controle via een smartphone met een voldoende resolutie,
 • ofwel ter plaatse worden opgehaald door de koper vóór de voorstelling aan de toegewezen balie in het Théâtre National – als het ophalen de dag zelf van de voorstelling gebeurt, moet het ten vroegste een uur en uiterlijk 15 minuten voor het begin van de voorstelling, op vertoon van de bevestigingsemail van de boeking.

De toegang tot een voorstelling impliceert de geldigheidscontrole van de tickets. Een ticket is slechts geldig op de datum en volgens de gebruiksvoorwaarden die erop vermeld zijn. Aan elke aangekochte zitplaats wordt een ticket toegekend. Het is onmogelijk om meerdere keren met hetzelfde ticket te worden toegelaten tot de ingang. Het kopiëren van de tickets is verboden. Alleen de eerste persoon die het ticket toont zal worden toegelaten tot het evenement. Deze persoon wordt geacht de rechtmatige houder van het ticket te zijn. Het is de reden waarom het is verboden het ticket te reproduceren, dupliceren of te vervalsen op welke wijze dan ook, of beschikbaar te maken voor dergelijke doeleinden. Een ticket mag nooit worden geaccepteerd van een onbekende omdat het om een kopie zou kunnen gaan. Het Théâtre National mag de toegang tot de voorstelling ontzeggen wanneer meerdere afdrukken, reproducties, kopieën of imitaties van een thuis printbaar ticket in omloop werden gebracht en toegang tot het evenement eerder was toegekend aan de houder van een ticket.

In geval van verlies of diefstal, zal een duplicaat, in meeste gevallen, door het Théâtre National kunnen worden afdrukt na een telefonisch oproep naar de afdeling “billetterie” +32.2.203.53.03. In dit geval, kan het duplicaat opgehaald worden de dag van de voorstelling ten vroegste een uur en uiterlijk vijftien minuten voor het begin van de voorstelling.

 

ONLINE VERKOOP

De prijs van de tickets wordt in euro uitgedrukt, inclusief alle belastingen.

Alleen de volgende gereduceerde tarieven zijn online beschikbaar: ‹ dan 30 jaren, en + dan 65 jaren, werkzoekende, studenten en leerkrachten.

Uw bestelling van tickets wordt definitief bevestigd na het klikken op de knop "MIJN BESTELLING BETALEN"

De betaling wordt alleen online aanvaard.

Tickets geboekt op de website van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles worden exclusief per bankkaart van het Bancontact-Visa/Mastercard netwerk betaald.

Online betaling is beveiligd. Alle informatie wordt beschermd en gecodeerd vóór het opsturen naar de centrale datacenter.

De door de klant verstrekte informatie bij het invoeren van zijn bankgegevens worden door onze bank gecodeerd om het meest efficiënt alle gevoelige gegevens te beschermen bij de betaling. Het beheer van de online betaling wordt door het systeem Ingenico verzekerd. Deze transactie wordt gedaan via een beveiligde en versleutelde SSL. In geen enkel geval en op geen enkel ogenblik, wordt informatie over bankkaarten door de server van Mollie gevoerd.

Zodra de bestelling gevalideerd is, wordt uw kaart gedebiteerd.

In geval van problemen met de betaling: gelieve de geldigheid en de toegestane limiet van uw kaart te checken.

Sommige banken vereisen een extra code voor online aankopen, gelieve contact op te nemen met uw bank voor meer informatie.

 

VALIDATIE

U verklaart dat U deze algemene verkoopsvoorwaarden voor het finaliseren van uw bestelling gelezen heeft en ze zonder voorbehoud aanvaart. De aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden, door op "Ik aanvaard de Algemene Verkoopvoorwaarden" te klikken, stelt u in staat om uw bestelling te valideren.

Het Théâtre National Wallonie-Bruxelles wordt slechts aansprakelijk voor de bestelling van de tickets na ontvangst van een e-mail met de bevestiging van de betaling van de aankoop. Wij raden U dus aan om uw e-mails te checken.

De verkoop wordt bindend en definitief zodra de bestelling gevalideerd wordt. Wijziging of annulering van de aankoop is onmogelijk. In overeenkomst met het Wetboek van economisch recht, kan de koper het verleende herroepingrecht niet uitoefenen voor de op afstand en buiten verkoopruimten gesloten verkopen, als in het contract een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.

De door het Théâtre National opgenomen gegevens vormen het bewijs van alle transacties met de koper. De door het veiligheidssysteem opgenomen gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties met de koper.

 

LOCALISATIE VAN DE ZITPLAATSEN

In functie van de indeling, kunnen de volgende typen van zitplaatsen worden u aangeboden:

 • Genummerde plaatsen:

Voor de voorstellingen waarvoor nummering van de zitplaatsen bestaat, zal uw plaatsnummer bij de bestelling worden vermeld.

Voor de voorstellingen waarvoor nummering van de zitplaatsen bestaat, in geval van individuele verkoop, heeft de klant de mogelijkheid om de zone van de zitplaats voorgesteld door de online verkoopsite te kiezen. Geen verdere vorderingen zullen worden overwogen.

Voor de voorstellingen waarvoor nummering van de zitplaatsen bestaat, in geval van het bezit van een abonnement, zal een automatische locatie toegewezen worden aan de klant door de online verkoopsite. Geen verdere vorderingen zullen worden overwogen.

 • Vrije plaatsen:

Voor de voorstellingen waarvoor geen nummering van de zitplaatsen bestaat, zijn de toeschouwers vrij hun locatie in de zaal te kiezen.

 

ABONNEMENT EN PASS

De verschillende opties en abonnementstarieven en Pass zijn gevoegd bij deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van abonnementen, met inachtneming van de bijzondere bepalingen die verschijnen op het inschrijvingsdocument.

 

WIJZIGING - ANNULERING VAN EEN VOORSTELLING

Het Théâtre National Wallonie-Bruxelles behoudt zich de mogelijkheid voor om wijzigingen aan te brengen in de orde, duur en distributie van de show. Bovendien, behoudt het Théâtre National Wallonie-Bruxelles zich het recht voor om voorstellingen te annuleren die niet plaats zouden kunnen vinden wegens toevallige omstandigheden of gevallen van overmacht zoals (en zonder dat deze lijst daarom limitatief is) weersomstandigheden, stakingen, brand, aanval, oorlog, waterschade, ziekte van een tolk, etc. In een dergelijk geval, zal het Théâtre National Wallonie-Bruxelles een andere datum om de voorstelling bij te wonen voorstellen of bij ontstentenis daarvan het ticket terugbetalen. In dat geval zal het Théâtre National Wallonie-Bruxelles, naargelang de voorkeur van de toeschouwer, een andere datum voor de voorstelling voorstellen of het ticket terugbetalen.

In geval van een onderbreking na de eerste helft van een openluchtvoorstelling, kunnen de tickets niet worden geretourneerd of ingeruild voor een andere datum of terugbetaald.

De terugbetalingen worden via overschrijving gedaan.

Terugbetaling of inruilen van een ticket dient per telefoon op +32.2.203.53.03 maandag tot vrijdag 10:00 > 18:00 (Schoolvakanties & zaterdagvoorstellingen 13:00 > 18:00) aangevraagd worden of via email bij de ticketing van het Théâtre National of via email op volgend adres: billetterie@theatrenational.be.

 

GEBRUIK VAN HET TICKET

Het ticket wordt niet geruild of geretourneerd. Het is persoonlijk en onoverdraagbaar. Het ticket is alleen geldig voor de plaats, voorstelling, datum en tijd erop vermeldt.

Het zal worden getoond tijdens de controles bij de ingang van de plaats van de voorstelling. Een geldige officiële identiteitskaart kan worden verzocht om de koper van het ticket te identificeren. Het Théâtre National is op geen enkele wijze verantwoordelijk als deze optionele verificatie niet uitgevoerd werden, vooral in gevallen waarin een ticket werd vervalst.

Het controlevignet moet altijd aan het ticket vasthangen. Als er een barcode is, kan het ticket worden gecontroleerd met behulp van een elektronische scan.

Alleen de kaarthouder zal op de plaats vermeldt op het ticket mogen zitten.

Het ticket moet worden bewaard voor de duur van aanwezigheid op de plaats van de voorstelling en dient vertoond te worden bij elke veiligheidscontrole op de locatie.

 

TOEGANG TOT DE VOORSTELLING

De voorstelling begint op het uur vermeldt op het ticket. Het openen van de deuren van de zaal gebeurt meestal 15 minuten voor de show.

Vijf minuten voor het geplande tijdstip voor het begin van de voorstelling, wordt de toegang tot genummerde zitplaatsen niet langer gegarandeerd. Het zaalpersoneel zal het publiek plaatsen in functie van de niet-bezette zitplaatsen.

Bij aanvang van de voorstelling, krijgen de laatkomers geen toegang meer tot de zaal. Als het mogelijk is, zullen ze geplaatst worden tijdens een onderbreking van de voorstelling en in functie van de toegankelijkheid van de zaal. Bij ontstentenis zal het ticket verloren gaan zonder compensatie. Door de configuratie van bepaalde zalen of door artistieke vereisten specifiek aan sommige shows, kan het zijn dat de laatkomers helemaal niet binnen kunnen.

De duur van de voorstelling voor de creaties is variabel en wordt slechts een paar dagen voor de show bekend gemaakt.

Om veiligheidsredenen, kan het gebeuren dat de toeschouwer palpatie en/of een scan moet ondergaan aan de ingang van de locatie van de voorstelling. De toegang wordt geweigerd aan iedereen die zich niet aan deze veiligheid wil onderwerpen. Het is verboden om binnen de locatie van de voorstelling een object dat kan dienen als een projectiel mee te nemen alsook gevaarlijke objecten en eventuele pyrotechnische artikelen.

Mobiele telefoons moeten worden uitgeschakeld voor de duur van de voorstelling.

 

INTELLECTUELE RECHTEN EN RECHT OP AFBEELDING

Het Théâtre National behoudt alle rechten van intellectuele eigendom in zijn bezit voor de voorstelling. Behalve in de gevallen van uitzonderingen op het auteursrecht, mag de koper in geen geval het auteursrecht van het Théâtre National en/of dit van een derde partij (regisseur, acteurs, ...) ondermijnen.

Het is verboden de voorstelling te fotograferen, filmen of op te nemen in welke vorm dan ook.

Als het Théâtre National voorzien heeft om de voorstelling te filmen en/of te fotograferen, dan is het mogelijk dat het publiek ook bijkomstig zichtbaar is op de beelden. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden en/of aanwezig te zijn bij een voorstelling, aanvaarden de kopers en/of de personen voor wie een plaats gekocht wordt, dat ze op de beelden zichtbaar kunnen zijn (met name als de zaal in perspectief wordt genomen, dan is het publiek zichtbaar) in het kader van deze opname en dat deze opname gebruikt kan worden, onder welke vorm dan ook, door het Théâtre National. Dit recht wordt door iedereen gratis toegekend.

 

KLACHTEN - GESCHILLEN

Elke klacht moet uiterlijk op de dag na de voorstelling per brief worden ingediend bij de Théâtre National - Emile Jacqmainlaan, 115 – 1000 Brussel of per email naar billetterie@theatrenational.be.

Geen verdere vorderingen zullen worden overwogen.

De verkoop van tickets door het Théâtre National is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Enkel de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bevoegd om mogelijke geschillen te beslechten.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wat het beheer van uw persoonsgegevens betreft, nodigen wij u uit om te gaan kijken naar ons Beleid rond Privacy, dat beschikbaar is op onze website.

 

Updated to 16.09.2022.

Le Rideau de saison, Maak & Transmettre · photos : Lucile Dizier, 2024