TRIMESTRIEL

Een relatie tussen Europa en de visie van het koppel

Cédric Eeckhout

« Wat me interesseert, is om te zien of mensen dezelfde visie hebben als ik, namelijk of mijn leven kadert met het concept europa. Lijkt mijn familie op europa? Kunnen relaties tussen mensen een politieke realiteit vertegenwoordigen? »

Tussen april 2019 en februari 2020 verblijft Cédric Eeckhout op een aantal plekken verspreid over heel Europa om zijn project op gang te brengen. Daarbij  interviewt hij burgers. De kunstenaar heeft een vragenlijst opgesteld die de opvatting van de mensen over Europa en hun visie op relaties en op de unie in het algemeen met elkaar in dialoog brengt. Cédric en zijn moeder stelden de volgende vragen aan tientallen mensen:

- Leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid.

- Bent u getrouwd? Bent u vrijgezel? In een relatie?

- Als u vrijgezel bent, wilt u dan iemand ontmoeten?

- Als u met z'n tweeën bent, wilt u dan bij elkaar blijven?

- Wat denkt u dat de redenen zijn waarom we uit elkaar gaan?

- En als we samenkomen, wat zijn dan de redenen?

- Waarom besluiten we na een crisis om samen te blijven?

- Wat denkt u dat het toekomstplan van een stel is?

- Bent u erg familiegericht? Hebt u veel familiale contacten? Zo weinig mogelijk? Of helemaal geen?

- Indien weinig of helemaal geen... uit eigen vrije wil of als gevolg van gezinssituatie, familieomstandigheden?

- Welke nationaliteit hebt u?

- Bent u Europeaan?

- Hebt u kinderen? Zo ja, hoeveel? Houdt u genoeg van hen?

- Zo niet, wilt u er dan hebben? Zo ja, maakt u er dan werk van? Zo niet, waarom niet? Als u het niet weet... Waarom zou ik?

- Wat is uw relatie met uw moeder?

- Gelooft u in de groep?

- Houdt u van grote gezinnen? Komt u uit een grote familie? Zo niet, had u dan graag een grote familie willen hebben?

- We kijken 20 jaar verder. Als Europeaan?

- Wat is Europa voor u?

- Ziet u een verschil tussen het bouwen van Europa en het doorbrengen van zondagen met uw neven, ooms en tantes?

- Bent u bang?

 

— Uittreksel uit het uitzendingsdossier dat in mei 2020 door Cécile Michel is geproduceerd.

Programma