Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

We gaan verder omdat voorstellingen moeten blijven bestaan

Juliette Thieme

© Christophe Raynaud de Lage

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie werden we helaas geconfronteerd met een aanzienlijk aantal annuleringen. En die zijn ook nog eens afhankelijk van de maatregelen die in elk land afzonderlijk worden genomen. Aangezien de tournees een jaar of twee van tevoren worden gepland, is het zelden mogelijk om een voorstelling in hetzelfde seizoen of zelfs in het volgende seizoen opnieuw te programmeren, simpelweg omdat de werkschema's van de theaters al vastliggen. En dan zijn er nog de agenda's van de acteurs, technici, muzikanten, artistieke scheppers en assistenten. Iedereen is al bezig met andere projecten en heeft dus moeite om zijn agenda zomaar te herschikken. Dit maakt het organiseren van het uitstel nog ingewikkelder, omdat we data moeten vinden die voor iedereen haalbaar zijn.

Het gaat er vandaag om dat we de contracten kunnen nakomen, dat wil zeggen dat we de teams uitbetalen, ondanks de annuleringen. Elk theater heeft zijn eigen werkelijkheid, zijn eigen subsidies en financiering, maar we zien op nationaal en internationaal niveau een grote mate van solidariteit in de theaterwereld.

De gezondheidscrisis heeft ook gevolgen voor de prospectiereizen van de programmeurs en voor de professionele bijeenkomsten. Zo zouden we in het najaar van 2020 een Professional Focus organiseren, een evenement dat ons nauw aan het hart ligt. Het is traditioneel een belangrijk moment waarop we internationale programmamakers welkom heten in het Theâtre National om verschillende projecten te bespreken die net zijn gemaakt of volgend seizoen zullen worden gemaakt. Na een hele reeks presentaties, optredens en ontmoetingen met de kunstenaars worden potentiële samenwerkingsverbanden gevormd en worden er coproducties opgezet. Deze Professional Focus kon niet plaatsvinden. In samenspraak met de communicatieafdeling van het Théâtre hebben we dus een vraagteken gezet bij het deel van de website dat gewijd is aan producties en verspreiding. We besloten ons te richten op een rijkere professionele ruimte met videopresentatiecapsules, uittreksels, opnames, aanvullende inhoud en specifieke informatie. Dit zijn instrumenten waar we al mee bezig waren en die we hoe dan ook zouden hebben ingevoerd. De crisis heeft voor een stroomversnelling gezorgd. We proberen onszelf opnieuw uit te vinden om onze shows in de kijker te zetten.

Tijdens de eerste golf hadden we enkele shows uitgesteld, in de overtuiging dat de situatie in het najaar genormaliseerd zou raken, maar in plaats daarvan kwam er een tweede golf opzetten. Voor sommige producties is dit de tweede annulering. We hebben een kortetermijnvisie ontwikkeld omdat we niet weten hoelang deze crisis zal duren. Maar we doen verder omdat de shows ooit wel moeten doorgaan.

— Opgetekend op 25 november 2020.

 

→ Juliette Thieme is verantwoordelijk voor de verspreiding en de internationale betrekkingen binnen het productie- en verspreidingsteam van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de rondreizen voor de voorstellingen van het Théâtre National.

Le Rideau de saison, Maak & Transmettre · photos : Lucile Dizier, 2024