Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Festival

Jours de fête

→ Tournai

02 > 04.09.2022

Dit jaar stellen het Théâtre National Wallonie-Bruxelles en het Maison de la culture de Tournai voor om de opening van het seizoen samen te vieren, als gelijken, in het hart van Wallonië, in Doornik. Hierdoor zal de context anders zijn dan gewoonlijk. We zullen getuige zijn van een andere circulatie tussen Brusselse, Waalse en internationale artiesten. Ook de verschillende artistieke, populaire en feestelijke uitdrukkingsvormen, waarin spel en experiment een grote rol krijgen, zullen zich uiten via een andere invalshoek. Het wordt groots. Het lijkt onbegrensd.

Dit is inderdaad een toekomstwens voor feestelijke en territoriale vriendschappen.

En als het Théâtre National Wallonie-Bruxelles nu eens een geschiedenis was, een taal, en ook een gedachte? Wat zouden we dan ontdekken? De toekomst van het Théâtre National de Bruxelles start vanuit de impuls die het reeds in het begin kreeg van Jacques en Maurice Huisman. Eerst stichtten ze een theatergezelschap vanuit de lekenafdeling van de scoutsbeweging. Vervolgens richtten zij in 1935 Les Comédiens routiers belges op, die met hun vrachtwagen, hun grote tent en hun repertoire de dorpen van Wallonië doorkruisten, zelfs tijdens de oorlog. Tenslotte werden zij directeur van het Théâtre National de Bruxelles, dat in 1945 werd opgericht bij decreet van de Prins-Regent, dat ondertekend werd door de Minister van Volksonderwijs, om een krachtige sociale instelling op poten te zetten.

Het collectief, de artistieke vereisten, de ethiek van de verantwoordelijkheid, de kritische geest en de culturele decentralisatie vormen het fundament en de bestaansreden van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Deze kernwaarden worden tot op de dag van vandaag in stand gehouden.

Naar het voorbeeld van Philippe van Kessel (Semaine de Fête, Ateliers Jeune Théâtre), Jean-Louis Colinet (as van het Théâtre national, Waalse culturele en theatercentra) of Fabrice Murgia (Les Week-ends d’Ouvertures), wil Pierre Thys deze intrinsieke kwaliteiten aangrijpen in een geest van feestelijke circulatie. Wachtwoord: Jours de Fête. Elk jaar zal er een openingsweekend van het seizoen plaatsvinden in een van de vijf Franstalige provincies (Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen), die evenzovele creatieve gebieden zijn.

Het Théâtre National Wallonie-Bruxelles is geen trotse en afgesloten vesting. Het vormt een tegengewicht voor de homogeniserende seizoensopeningen en de exclusieve territorialisering. In het licht van de repolarisatie van het collectieve leven ten gevolge van de gezondheidscrisis betekent nadenken over de toekomst, de missie en de bestaansreden van het theater dat men de vraag niet alleen stelt aan zichzelf, maar ook aan een publiek, en telkens op andere plaatsen. Met andere woorden, door een vriendschapsbeleid te voeren tussen de Brusselse en Waalse theaters, over kwesties van solidariteit en relaties met het publiek, is het mogelijk om andere, territoriale en niet-plaatsgebonden gevoeligheden naar voren te brengen en een andere betekenis te geven aan het theater. En om een positieve en heilzame rol te spelen.

Le Rideau de saison, Maak & Transmettre · photos : Lucile Dizier, 2024