Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Festival

Festival des libertés 2018

18 > 27.10.2018

Elk najaar is het Festival des Libertés dé ontmoetingsplek voor al wie de mensenrechten een warm hart toedraagt, voor wie wil aanzetten tot reflectie en de subversiviteit niet schuwt, voor wie werk maakt van diversiteit en probeert uit te vinden wat mogelijk is. Het biedt een rijk aanbod aan documentaires, debatten, optredens, tentoonstellingen en concerten die allemaal ingaan op de uitdagingen van deze tijd, een kritische blik op de wereld werpen, een rechtvaardiger wereld voorstaan. Dit alles in de gemoedelijke en feestelijke sfeer waar het festival om bekendstaat.
 
In 2018 kijkt het Festival des Libertés kritisch naar de ontwikkeling van onze wereld, met het begrip macht als invalshoek. Macht is een realiteit. Men moet die herkennen zonder haar te demoniseren, te idealiseren of te assimileren. Haar afschaffen is niet mogelijk, noch wenselijk. Maar de macht moet wel verdeeld en gekaderd worden, zodat ze in dienst staat van het algemeen belang en de vrijheid bevordert. Die stelregel was de basis voor de ontwikkeling van de rechtsstaat, de scheiding der machten, de democratie … Maar ministers en miljardairs, extremisten en geloofsfanatici willen eenzijdig hun standpunt opleggen en lijken die principes aan hun laars te lappen, zonder oog voor andermans belang, voor wetten en cao’s, voor overlegstructuren en andere checks-and-balances. Ze geven uiting aan hun eenzijdige benadering van de wereld door complexloos hun macht en privileges te laten gelden, en door een simplistische interpretatie van de realiteit te spuien. Maar de gecompliceerde en gespannen wereld van vandaag vergt net de tegenovergestelde insteek, als we willen bouwen aan een leefbare toekomst voor de hele mensheid.

Het hele programma vanaf 7 september wwwfestivaldeslibertes.be

Image
© Jérôme Baudet

© Gloria Scorier