Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles

Het creëren en onderhouden van verbondenheid

Bemiddelingsdienst

De bemiddelingsdienst van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles heeft als opdracht om een antwoord te bieden op een fundamentele uitdaging, namelijk de aanwezigheid van een gevarieerd en heterogeen publiek dat tevens een afspiegeling is van onze leefwereld. Dit team ontplooit zijn activiteiten om iedereen toegang tot cultuur te verschaffen en om de diversiteit van het publiek te verruimen. De rol van de bemiddelaar bestaat erin om een band te scheppen tussen de levende kunsten, de kunstenaars en de toeschouwers, en de onderlinge contacten te bevorderen.

Ons doel bestaat erin om de burger op een stimulerende en productieve manier bij de cultuur te betrekken door een inclusieve en pluralistische benadering naar voren te schuiven. Deze stelt ons in staat om de contacten tussen de bevolkingsgroepen op ons grondgebied te vergemakkelijken en zo de obstakels te overwinnen die hen beperken in hun deelname aan het culturele aanbod.

Het programma van dit seizoen (theater, circus, dans, performance, lezingen…) stelt onze wereld en onze tijd in vraag. Daarnaast creëren we reisroutes en organiseren we ontmoetingen in klaslokalen, verenigingen, opvangcentra, thuis, in de openbare ruimte en ook in het Théâtre. Daar hebben we een nieuwe «gemeenschappelijke» ruimte gecreëerd in het hart van onze instelling. Overal zullen we elkaar kunnen ontmoeten en betrokken worden bij contacten, experimenten en het smeden van banden.

Daartoe ontwikkelt de bemiddelingsdienst een aantal concrete initiatieven om het publiek te ontmoeten en elke toeschouwer te begeleiden:

  • rondleidingen;
  • toeschouwersworkshops
  • presentaties in klaslokalen of in verenigingen
  • theaterworkshops
  • dansworkshops
  • ontmoetingen met de kunstenaars;
  • inleidingen bij de voorstellingen;
  • een theatertournee;
  • een grote jaarlijkse thematische conferentie;
  • of zelfs formules «op maat».

Het team staat tot uw beschikking voor alle informatie of aanvragen: mediation@theatrenational.be.

Met de nodige nederigheid en een vleugje gekte en ambitie kunnen we zeker nog andere mogelijkheden bedenken en verder ontwikkelen, nog veel contacten leggen en onderhouden. In een geest van samenhorigheid.
© Théâtre National Wallonie-Bruxelles