Eind juni 2015 liep het Nationaal plan voor het regulariseren van vreemdelingen (PNRE) af. De invoering ervan ontketende een anti-Haïtiaans sentiment dat een bepaald discours nieuw leven inblies. De toespelingen op een Endlösung zoals de genocide van 1937 brachten de gemoederen in beroering. Met getuigenissen over levens die 80 jaar geleden zijn kapotgemaakt wil deze kortfilm het collectief geheugen wakker schudden en die morbide ideeën verdrijven. De door de dood getekende kinderen van toen, vandaag oud en grijs, zien hun levens eindigen … terwijl een ijzig stilzwijgen hun beulen nog steeds beschermt.

Info

Zie ook...