Naar hoofdinhoud
Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Festival

Jours de fête

→ Bertrix

08 > 10.09.2023

Dit jaar stellen het Théâtre National Wallonie-Bruxelles en het Centre culturel de Bertrix (provincie Luxemburg) voor om de opening van het seizoen samen te vieren – voorafgaand aan het Open Weekend in Brussel – in een context die het lokale overstijgt, met nieuwe relaties, andere circulaties van Waalse, Brusselse en internationale artiesten, en verschillende artistieke, volkse en feestelijke vormen van expressie waarin ook spel en experiment een rol spelen. Het is een manier om te (her)territorialiseren, om opnieuw kracht te putten uit de “delicate kunst van de fermentatie” vanuit de landelijke peri-urbane ruimte. En zo te bevestigen dat Wallonië en Brussel een “hier” is, met respect voor de biodiversiteit en de landschappen. 

Hoewel het collectief, de artistieke veeleisendheid, de ethiek van de verantwoordelijkheid, de kritische geest en de culturele decentralisatie de vruchtbare bodem en zelfs de eigenlijke bestaansreden van het Théâtre National zijn, is deze instelling geen onneembare vesting. Ze doet immers net het tegenovergestelde van homogeniserende seizoensopeningen en een exclusieve territorialisering. In het licht van de onophoudelijke sociale en politieke transformaties impliceert het nadenken over onze manier van wonen met ons lichaam en via het theater, dat de vraag ook wordt gesteld aan andere publieksgroepen, op andere plaatsen van verankering en vermenging van levens dan in het theater zelf. 

Met andere woorden, door een vriendschapsbeleid te voeren tussen de Brusselse en Waalse theaters over thema’s als milieubewustzijn, solidariteit en relaties met het publiek, kunnen we nieuwe vormen van gastvrijheid, andere mengvormen en gevoeligheden verkennen en vieren, duurzame banden creëren en het theater een andere betekenis geven. Kortom, we kunnen een positieve en heilzame rol spelen door de “cultuur van het leven” te voeden. 

Dit is inderdaad een wens voor de toekomst: hechte en feestelijke banden sluiten waarbij het hele grondgebied zich betrokken voelt.

→ Programmation complète, infos et réservations
www.ccbertrix.be

Le Rideau de saison, Maak & Transmettre · photos : Lucile Dizier, 2024